Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania

NazwaJednostkaSpecjalizacjeOpiekun
SKN Transplantacyjno — NefrologiczneKlinika Medycyny Transplantacyjnej, Nefrologii i Chorób WewnętrznychChoroby wewnętrzne, Nefrologia, Transplantologiadr n. med. Agnieszka Furmańczyk-Zawiska, dr n. med. Olga Rostkowska
SKN CardiacusKlinika Kardiologii i Chorób WewnętrznychChoroby wewnętrzne, Kardiologiapłk lek. Jarosław Kowal
SKN Kardiologia BródnoKatedra i Klinika Kardiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób WewnętrznychChoroby wewnętrzne, Hipertensjologia, Kardiologiadr n. med. Jarosław Król 
SKN Chirurgii DziecięcejOddział Kliniczny Chirurgii i Urologii Dziecięcej i PediatriiChirurgia dziecięca, Pediatria, Urologiadr n. med. Marek Wolski
SKN EndocrinusKatedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i EndokrynologiiChoroby wewnętrzne, Endokrynologiadr n.med. Aleksander Kuś
Studenckie Koło Naukowe Zarządzania w Ochronie ZdrowiaZakład Medycyny Społecznej i Zdrowia PublicznegoHumanistyka, Zdrowie publicznedr n. ekonom. Magdalena Bogdan
SKN Stomatologii ZachowawczejZakład Stomatologii ZachowawczejStomatologiadr. n. med. Ewa Rusyan 
SKN OTORHINOKlinika Otolaryngologii Dziecięcej i PediatriiOtorynolaryngologia, PediatriaLek. Maria Wolniewicz
SKN Ortopedii Rekonstrukcyjnej i OnkologicznejKlinika Ortopedii Traumatologii Narządu RuchuOrtopedia i traumatologia, Ortopedia Rekonstrukcyjnadr hab. n. med. Pawel Łęgosz
SKN Informatyki Medycznej i TelemedycynyZakład Informatyki Medycznej i TelemedycynyTelemedycynamgr inż. Maciej Janusz Krajsman
SKN Ortopedii OtwockSPSK im. prof. Adama GrucyOrtopedia i traumatologiaDr hab. Marcin Złotorowicz
SKN Onkologii Multidyscyplinarnej "Onkosfera"Klinika Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków, Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - CurieChirurgia onkologiczna, Onkologia klinicznaProf. dr hab. n. med. Anna M. Czarnecka / dr n. med. Paweł Sobczuk
SKN Chirurgii StomatologicznejZakład Chirurgii StomatologicznejChirurgia stomatologicznalek. dent. Michał Oszwałdowski, lek. dent. Agnieszka Adamska
SKN HESAKatedra i Zakład Histologii i EmbriologiiBiologia, Biologia komórki, Biotechnologia , Histologia i embriologia, PatomorfologiaDr hab. n. med. Izabela Młynarczuk-Biały
SKN "Hormon" przy Klinice Endokrynologii CMKPI Oddział CHorób Wewnętrznych z Pododdziałem Diabetologii i Zaburzeń Metabolicznych. Pododdział Diagnostyki Endokrynologicznej. Klinika Endokrynologii CMKPEndokrynologiaLek. Alicja Szatko
SKN GekonKlinika Gastroenterologii i Żywienia Dzieci Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Gastroenterologia, Pediatrialek. Jan Bukowski
SKN Onkourologii Klinika Nowotworów Układu MoczowegoUrologiadr hab. n. med. Jakub Kucharz
SKN Endokrynologii Ginekologicznej Klinika Endokrynologii Ginekologicznej Warszawskiego Uniwersytetu MedycznegoEndokrynologia, Ginekologiadr n. med. Monika Grymowicz
SKN przy Klinice Neurochirurgii PIM MSWiAKlinika Neurochirurgii PIM NeurochirurgiaKacper Kostyra
SKN przy Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego WUMZakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku RozwojowegoDiagnostyka laboratoryjna, Immunologiadr n. med. Katarzyna Popko