Organizacja konferencji - dofinansowania

Konferencje naukowe

Studenckie Towarzystwo Naukowe WUM dofinansowuje inicjatywy podejmowane przez Studenckie Koła Naukowe zarejestrowane na naszej Uczelni.

Na jakie cele można uzyskać środki finansowe?

- wydruk materiałów konferencyjnych,

- wydruk dyplomów, podziękowań etc.,

- nagrody dla uczestników,

- NIE dofinansowujemy poczęstunków, cateringu etc.

Kiedy należy zgłosić się w sprawie dofinansowania?

Prosimy o wstępną informację o planowanych wydatkach:

- do 15 grudnia dla wydarzeń odbywających się od 1 stycznia do 31 marca;

- do 15 marca dla wydarzeń odbywających się od 1 kwietnia do 30 czerwca;

- do 15 czerwca ( najlepiej przed sesją egzaminacyjną) dla wydarzeń odbywających się od 1 lipca do 30 października;

- do 15 października dla wydarzeń odbywających się od 1 listopada do 31 grudnia.

Umowa z dokładnym kosztorysem musi zostać sporządzona najpóźniej dwa tygodnie przed wydarzeniem. Maksymalna kwota wsparcia finansowego to ok. 2 500 PLN; wielkość jest ustalana indywidualnie.

Osobą koordynującą jest aktualny prezes Zarządu: Jacek Dziedziak.

Dokładne informacje znajdują się w zamieszczonych poniżej dokumentach. W razie wątpliwości prosimy o kontakt na adres stn.wum@gmail.com.


Regulamin dofinansowań konferencji SKN z budżetu STN WUM

Załącznik 1. – informacja o planowanej konferencji

Załącznik 2. – wniosek o przyznanie dofinansowania

Zamówienie wewnętrzne na gadżety konferencyjne