Organizacja konferencji - dofinansowania

Studenckie Towarzystwo Naukowe WUM dofinansowuje inicjatywy podejmowane przez Studenckie Koła Naukowe zarejestrowane na naszej Uczelni.


Na jakie cele można uzyskać środki finansowe?

- wydruk materiałów konferencyjnych,

- wydruk dyplomów, podziękowań etc.,

- nagrody dla uczestników,

- NIE dofinansowujemy poczęstunków, cateringu etc.

Kiedy należy zgłosić się w sprawie dofinansowania?

Do 19 stycznia przedstawiciel Studenckiego Koła Naukowego organizującego konferencję zobowiązany jest dostarczyć drogą elektroniczną:

- skan zgody na organizację wydarzenia, podpisany przez Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia (Załącznik nr 1)
- formularz informacyjny o konferencji (Załącznik nr 2).

Wniosek o dofinansowanie konferencji (Załącznik nr 3) należy złożyć w wersji papierowej osobiście w Biurze STN WUM podczas dyżuru najpóźniej 2 tygodnie przed terminem konferencji.

Osobą koordynującą jest aktualny prezes Zarządu: Olga Płaza.

Dokładne informacje znajdują się w zamieszczonych poniżej dokumentach. W razie wątpliwości prosimy o kontakt na adres stn@wum.edu.pl.


Regulamin dofinansowań konferencji SKN z budżetu STN WUM

Załącznik 1. – podanie do Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia

Załącznik 2. – informacja o planowanej konferencji

Załącznik 3. – wniosek o przyznanie dofinansowania

Zamówienie wewnętrzne na gadżety konferencyjne