Organizacja konferencji - dofinansowania

UWAGA! Środki przewidziane na dofinansowanie konferencji na rok 2024 zostały wyczerpane. STN nie przyjmuje na ten moment wniosków.
Możliwe jest zwiększenie budżetu na ten cel, prosimy o śledzenie strony.

Studenckie Towarzystwo Naukowe WUM dofinansowuje inicjatywy podejmowane przez Studenckie Koła Naukowe zarejestrowane na naszej Uczelni.


Na jakie cele można uzyskać środki finansowe?

- wydruk materiałów konferencyjnych,

- wydruk dyplomów, podziękowań etc.,

- nagrody dla uczestników,

- NIE dofinansowujemy poczęstunków, cateringu etc.

Kiedy należy zgłosić się w sprawie dofinansowania?

Do dwóch miesięcy przed terminem rozpoczęcia wydarzenia przedstawiciel Studenckiego Koła Naukowego organizującego konferencję zobowiązany jest dostarczyć drogą elektroniczną:

- skan zgody na organizację wydarzenia, podpisany przez Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia (Załącznik nr 1)
- formularz informacyjny o konferencji (Załącznik nr 2).

Wniosek o dofinansowanie konferencji (Załącznik nr 3) należy złożyć mailowo na adres stn@wum.edu.pl najpóźniej trzy tygodnie przed terminem konferencji.

Załączniki prosimy wysyłać w jednym wątku mailowym, w tytule maila "Dofinansowanie organizacji konferencji - [nazwa konferencji]".

Dokładne informacje znajdują się w zamieszczonych poniżej dokumentach. W razie wątpliwości prosimy o kontakt na adres stn@wum.edu.pl.

Regulamin dofinansowania konferencji przez STN WUM

Załącznik 1. – podanie do Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia

Załącznik 2. – informacja o planowanej konferencji

Załącznik 3. – wniosek o przyznanie dofinansowania

Zamówienie wewnętrzne na gadżety konferencyjne