SKN-y

Studenckie Koła Naukowe

Studenckie Towarzystwo Naukowe zrzesza wszystkie Koła Naukowe działające na terenie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Obecnie zarejestrowanych jest niemal 213 Studenckich Kół Naukowych, jednak z każdym miesiącem pojawia się ich coraz więcej. Nasza Uczelnia może pochwalić się najprężniej działającym ruchem naukowym pośród studentów Uniwersytetów Medycznych w Polsce.

Koordynator rejestracji SKN: Paulina Mąkosa, Jakub Zygadło

Koordynatorzy ds. obsługi SKN (aktualizacje, informacje o wydarzeniach etc.): Paulina Mąkosa, Jakub Zygadło, Zuzanna Stemplewska

Poniżej dokładne informacje dot. obsługi działalności Studenckich Kół Naukowych oraz dokumenty potrzebne przy rejestracji SKN lub/i składaniu aktualizacji.


Aktualizacja SKN:

Uprzejmie przypominamy, iż zgodnie z obowiązującym Regulaminem tworzenia, rejestracji i działania SKN, Studenckie Koła Naukowe zobowiązane są do bieżącej aktualizacji danych.

1. Termin wypełniania formularza on-line upływa 21 Listopada (Link do formularza)

2. Jeśli zmienia się lista aktywnych członków, opiekun, przewodniczący koła lub ich dane kontaktowe, odpowiednie dokumenty w formie papierowej (formularz aktualizacyjny oraz wykaz członków SKN) z podpisem Opiekuna Koła należy na bieżąco składać w Sekretariacie Organizacji Studenckich Oczki 1a IIIp.

Do aktualizacji są zobowiązani Przedstawiciele wszystkich Kół działających na terenie WUM, zarówno kontynuujących swoją pracę naukową, jak i nowo zarejestrowanych.


Aktualizacja SKN:

Wykaz członków SKN - WZÓR

Dane SKN – WZÓR

Rejestracja SKN:

Regulamin rejestracji i działalności SKN

Wzór dokumentów do rejestracji SKN

Statut SKN - WZÓR

Wykaz członków SKN - WZÓR

Formularz rejestracyjny - dane SKN - WZÓR

Działalność SKN:

Informacje na temat obsługi działalności SKN

Ranking SKN:

Ranking SKN 2018/19