SKN-y

Studenckie Koła Naukowe

Studenckie Towarzystwo Naukowe zrzesza wszystkie Koła Naukowe działające na terenie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Obecnie zarejestrowanych jest ponad 200 Studenckich Kół Naukowych, jednak z każdym miesiącem pojawia się ich coraz więcej. Nasza Uczelnia może pochwalić się najprężniej działającym ruchem naukowym pośród studentów uczelni medycznych w Polsce.

Koordynatorzy rejestracji SKN: Magdalena Radziszewska, Jakub Zygadło

Koordynatorzy ds. obsługi SKN (aktualizacje, informacje o wydarzeniach etc.): Magdalena Radziszewska, Jakub Zygadło

Poniżej dokładne informacje dot. obsługi działalności Studenckich Kół Naukowych oraz dokumenty potrzebne przy rejestracji SKN lub/i składaniu aktualizacji.Aktualizacja danych SKN 2020/2021

Uprzejmie przypominamy, iż zgodnie z obowiązującym Regulaminem rejestracji i działania SKN w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, przedstawiciele Studenckich Kół Naukowych zobowiązani są do bieżącej aktualizacji danych.

W roku akademickim 2020/2021 aktualizacja danych kół będzie zbierana elektronicznie.

Instrukcja aktualizacji:

W terminie do 27 listopada 2020 roku należy:

1. Wypełnić w formie elektronicznej, wydrukować, uzyskać podpis i pieczątkę opiekuna SKN, a następnie zeskanować (uprzejmie prosimy o załącznik skanu w formacie pliku pdf) formularz aktualizacyjny danych SKN (tzw. metryczka).

2. Wypełnić w formie elektronicznej wykaz członków SKN.

W obydwu przypadkach pieczątkę jednostki można zastąpić polem tekstowym z tymi samymi danymi, co na pieczęci.

Dokumenty należy złożyć elektronicznie poprzez wysłanie wiadomości e-mail z załącznikami na adresy sprawozdania.stn@gmail.com oraz kinga.wrzesinska@wum.edu.pl w tytule maila wpisując „AKTUALIZACJA DANYCH – Nazwa SKN".

Do aktualizacji są zobowiązani Przedstawiciele wszystkich Kół działających na terenie WUM, zarówno kontynuujących swoją pracę naukową, jak i nowo zarejestrowanych.Sprawozdanie z działalności SKN 2020/2021

Prosimy o wypełnienie sprawozdań z działalności Kół naukowych do 31 maja 2021 roku oraz przesłanie ich do Studenckiego Towarzystwa Naukowego oraz Sekretariatu Organizacji Studenckich.

Ze względu na obecną sytuację sanitarno-epidemiologiczną prosimy o dostarczenie sprawozdań drogą elektroniczną na skrzynki e-mailowe:

Wiadomość proszę zatytułować „SPRAWOZDANIE – Nazwa SKN”

Poniżej zamieszczamy instrukcję oraz wymagane dokumenty.

W sprawozdaniu należy uwzględnić tylko spotkania/ konferencje, które się odbyły.


Sprawozdanie z działalności SKN:

Instrukcja składania sprawozdań z działalności SKN 2020/21

Dane SKN - formularz

Sprawozdanie z działalności - formularz

Wykaz członków SKN - formularz

Kwestionariusz UKJKKLRejestracja Studenckich Kół Naukowych:

Regulamin rejestracji i działania SKN

załącznik nr 1 - Wzór statutu SKN

załącznik nr 2 - Wzór wykazu członków SKN wraz z ich podpisami

załącznik nr 3 - Wzór formularza rejestracyjnego

Wzory dokumentów do rejestracji SKNRankingi:

Ranking SKN 2018/19