SKN-y

Studenckie Koła Naukowe

Studenckie Towarzystwo Naukowe zrzesza wszystkie Koła Naukowe działające na terenie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Obecnie zarejestrowanych jest ponad 200 Studenckich Kół Naukowych, jednak z każdym miesiącem pojawia się ich coraz więcej. Nasza Uczelnia może pochwalić się najprężniej działającym ruchem naukowym pośród studentów uczelni medycznych w Polsce.

Koordynator rejestracji i obsługi SKN: Jędrzej Machtyl

Informacje o spotkaniach i wydarzeniach kół (https://www.facebook.com/kolawum/) koordynują: Karolina Zofia Kowalczyk i Maja Kłopecka

Poniżej dokładne informacje dot. obsługi działalności Studenckich Kół Naukowych oraz dokumenty potrzebne przy rejestracji SKN lub/i składaniu aktualizacji.


Rejestracja Studenckich Kół Naukowych

Komplet dokumentów wymaganych do rejestracji SKN:

 1. Podanie do Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia;
 2. Cel i uzasadnienie utworzenia;
 3. Informacje o innych Kołach działających przy danej jednostce;
 4. Statut Studenckiego Koła Naukowego;
 5. Lista Członków Studenckiego Koła Naukowego;
 6. Oświadczenie Opiekuna Koła;
 7. Oświadczenie Kierownika Jednostki;
 8. Plan pracy Studenckiego Koła Naukowego;
 9. Dane Studenckiego Koła Naukowego.

Regulamin rejestracji i działania SKN

załącznik nr 1 - Wzór statutu SKN

załącznik nr 2 - Wzór wykazu członków SKN wraz z ich podpisami

załącznik nr 3 - Wzór formularza rejestracyjnego

Wzór dokumentów do rejestracji koła.pdf

Aktualizacja danych SKN 2023/2024

Uprzejmie przypominamy, iż zgodnie z obowiązującym Regulaminem rejestracji i działania SKN w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, przedstawiciele Studenckich Kół Naukowych zobowiązani są do bieżącej aktualizacji danych.

W roku akademickim 2023/2024 aktualizacja danych kół będzie zbierana elektronicznie. Bardzo prosimy o przesłanie dokumentów w dwóch formatach:

 • skan dokumentu z podpisem opiekuna;
 • PDF tego samego dokumentu z możliwością kopiowania (można wysłać również skan wyżej wymienionego dokumentu przeczytanego za pomocą OCR).


Instrukcja aktualizacji:

W terminie do 30 listopada 2023 roku należy:

1. Wypełnić w formie elektronicznej, wydrukować, uzyskać podpis i pieczątkę opiekuna SKN, a następnie zeskanować (uprzejmie prosimy o załącznik skanu w formacie pliku pdf) formularz aktualizacyjny danych SKN (tzw. metryczka).

2. Wypełnić w formie elektronicznej wykaz członków SKN.

W obydwu przypadkach pieczątkę jednostki można zastąpić polem tekstowym z tymi samymi danymi, co na pieczęci.

Dokumenty należy złożyć elektronicznie poprzez wysłanie wiadomości e-mail z załącznikami na adresy sprawozdania.stn@gmail.com oraz kinga.wrzesinska@wum.edu.pl w tytule maila wpisując „AKTUALIZACJA DANYCH – Nazwa SKN".

Prosimy o podanie maila kontaktowego, który regularnie sprawdzacie. Wszystkie informacje od nas będą wysyłane na maila przewodniczącego oraz na mail kontaktowy koła.

Do bazy kół naukowych na stronie będziemy wpisywać tylko mail kontaktowy do koła, chyba, że zaznaczycie, że zgadzacie się na wpisanie Waszego prywatnego.

Do aktualizacji są zobowiązani Przedstawiciele wszystkich Kół działających na terenie WUM, zarówno kontynuujących swoją pracę naukową, jak i nowo zarejestrowanych.


Sprawozdanie z działalności SKN 2022/2023


Prosimy o wypełnienie sprawozdań z działalności Kół naukowych do 31 maja 2023 roku oraz przesłanie ich do Sekretariatu Organizacji Studenckich oraz do Studenckiego Towarzystwa Naukowego.

Prosimy o dostarczenie sprawozdań drogą elektroniczną na skrzynki e-mailowe:

Wiadomość proszę zatytułować „SPRAWOZDANIE – Nazwa SKN - 2022/2023”

Poniżej zamieszczamy instrukcję oraz wymagane dokumenty.

W sprawozdaniu należy uwzględnić tylko spotkania/ konferencje, które się odbyły.

Sprawozdanie z działalności SKN:

Instrukcja składania sprawozdań z działalności SKN 2021/22

Dane SKN - formularz

Sprawozdanie z działalności - formularz

Wykaz członków SKN - formularz

Kwestionariusz UKJKKL


Rankingi:

Ranking SKN 2020/21

Ranking SKN 2018/19