SKN-y

Studenckie Koła Naukowe

Studenckie Towarzystwo Naukowe zrzesza wszystkie Koła Naukowe działające na terenie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Obecnie zarejestrowanych jest niemal 213 Studenckich Kół Naukowych, jednak z każdym miesiącem pojawia się ich coraz więcej. Nasza Uczelnia może pochwalić się najprężniej działającym ruchem naukowym pośród studentów Uniwersytetów Medycznych w Polsce.

Koordynator rejestracji SKN: Paulina Mąkosa, Jakub Zygadło

Koordynatorzy ds. obsługi SKN (aktualizacje, informacje o wydarzeniach etc.): Paulina Mąkosa, Jakub Zygadło, Zuzanna Stemplewska

Poniżej dokładne informacje dot. obsługi działalności Studenckich Kół Naukowych oraz dokumenty potrzebne przy rejestracji SKN lub/i składaniu aktualizacji.


Aktualizacja SKN 2019/20

Uprzejmie przypominamy, iż zgodnie z obowiązującym Regulaminem tworzenia, rejestracji i działania SKN, Studenckie Koła Naukowe zobowiązane są do bieżącej aktualizacji danych.

1. Termin wypełniania formularza on-line upływa 21 Listopada 2019 (Link do formularza)

2. Jeśli zmienia się lista aktywnych członków, opiekun, przewodniczący koła lub ich dane kontaktowe, odpowiednie dokumenty w formie papierowej (formularz aktualizacyjny oraz wykaz członków SKN) z podpisem Opiekuna Koła należy na bieżąco składać w Sekretariacie Organizacji Studenckich Oczki 1a IIIp.

Do aktualizacji są zobowiązani Przedstawiciele wszystkich Kół działających na terenie WUM, zarówno kontynuujących swoją pracę naukową, jak i nowo zarejestrowanych.

Sprawozdanie z działalności SKN 2019/20

Prosimy o wypełnienie sprawozdań z działalności Kół naukowych do 31. maja 2020r. oraz przesłanie ich do Studenckiego Towarzystwa Naukowego oraz Sekretariatu Organizacji Studenckich.

Ze względu na obecną sytuację sanitarno-epidemiologiczną prosimy o dostarczenie sprawozdań drogą elektroniczną na skrzynki e-mailowe:

Wiadomość proszę zatytułować „SPRAWOZDANIE – Nazwa SKN”

Poniżej zamieszczamy instrukcję oraz wymagane dokumenty.

W sprawozdaniu należy uwzględnić tylko spotkania/ konferencje, które się odbyły.


Aktualizacja SKN:

Wykaz członków SKN - formularz

Dane SKN - formularz


Sprawozdanie z działalności SKN:

Instrukcja składania sprawozdań z działalności SKN 2019/20

Dane SKN - formularz

Sprawozdanie z działalności - formularz

Wykaz członków SKN - formularz

Kwestionariusz UKJKKL


Rejestracja SKN:

Regulamin rejestracji i działalności SKN

Dokumenty do rejestracji SKN - WZÓR

Statut SKN

Wykaz członków SKN

Formularz rejestracyjny - dane SKN


Działalność SKN:

Informacje na temat obsługi działalności SKN


Ranking SKN:

Ranking SKN 2018/19