SKN-y

Studenckie Koła Naukowe

Studenckie Towarzystwo Naukowe zrzesza wszystkie Koła Naukowe działające na terenie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Obecnie zarejestrowanych jest niemal 213 Studenckich Kół Naukowych, jednak z każdym miesiącem pojawia się ich coraz więcej. Nasza Uczelnia może pochwalić się najprężniej działającym ruchem naukowym pośród studentów Uniwersytetów Medycznych w Polsce.

Koordynatorzy rejestracji SKN: Katarzyna Szarla, Aleksandra Kurek

Koordynatorzy ds. obsługi SKN (aktualizacje, informacje o wydarzeniach etc.): Monika Dźwigała, Aleksandra Symonides

Poniżej dokładne informacje dot. obsługi działalności Studenckich Kół Naukowych oraz dokumenty potrzebne przy rejestracji SKN lub/i składaniu aktualizacji.


Aktualizacja SKN:

Wykaz członków SKN - WZÓR

Dane SKN – WZÓR

Rejestracja SKN:

Regulamin rejestracji i działalności SKN

Wzór dokumentów do rejestracji SKN

Statut SKN - WZÓR

Zgoda Opiekuna SKN

Wykaz członków SKN - WZÓR

Formularz rejestracyjny - dane SKN - WZÓR

Działalność SKN:

Informacje na temat obsługi działalności SKN