Obozy Naukowe

OBOZY NAUKOWE 2018/2019


Uprzejmie informujemy
że wnioski o dotacje na obozy naukowo-szkoleniowe
realizowane
w roku akademickim 2018/2019
należy złożyć

w siedzibie STN na ul. Oczki 1a
w nieprzekraczalnym terminie do dnia

09 listopada 2018 roku

celem zaopiniowania przez
Pełnomocnika ds. Studenckiego Ruchu Naukowego
oraz Studenckie Towarzystwo Naukowe

Przed złożeniem wniosku uprzejmie prosimy o zapoznanie się z Regulaminem ubiegania się Studenckich Kół Naukowych (SKN) Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego o dotacje na obozy naukowo-szkoleniowe ze środków finansowych WUM dostępnym na stronie:

http://www.bodp.wum.edu.pl/kola_obozy.php


DODATKOWE DYŻURY (przyjmowanie wniosków):

* 8 listopada 2018 14.00-16.00

* 9 listopada 2018 14.00-16.00


Wykaz obowiązkowych dokumentów przy składaniu wniosku:

1) cel i uzasadnienie organizacji obozu (wraz z opisem planowanych zajęć dla studentów),

2) kosztorys,

3) określenie wartości łącznej dofinansowania,

4) ORYGINAŁ zgody podmiotów, w których będą prowadzone zajęcia dla studentów – uczestników obozu [kopie, wydruki, faxy NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE],

6) formularz z informacjami ogólnymi i danymi kontaktowymi (zał. nr 2).

7) oświadczenie opiekuna obozu dotyczące zgody na sprawowanie opieki nad uczestnikami obozu (zał. nr 3)

8) oświadczenie opiekuna o odpowiedzialności materialnej!!!

Pliki:

Regulamin Dofinansowania Obozów Naukowych

Załączniki do Regulaminu Dofinansowania Obozów Naukowych

Oświadczenie opiekuna o odpowiedzialności materialnej