O nas

Studenckie Towarzystwo Naukowe jest organizacją studencką działającą na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym od ponad 65 lat. Skupia wszystkich studentów będących członkami Kół Naukowych działających przy naszej Uczelni.


Organem decyzyjnym STN jest Zarząd. Jego członkowie zajmują się szeroko rozumianą obsługą ruchu naukowego na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym: obsługą działalności Kół Naukowych, zbieraniem dokumentów w sprawach obozów naukowych oraz mini-grantów, organizacją spotkań informacyjnych i warsztatów oraz wieloma innymi projektami i przedsięwzięciami. Z działalnością Zarządu Studenckiego Towarzystwa Naukowego możecie zapoznać się na poszczególnych podstronach tej witryny.


Cele Studenckiego Towarzystwa Naukowego:


  • zapewnienie optymalnych warunków działania Członkom Studenckiego Towarzystwa Naukowego
  • pomoc w realizowaniu prac badawczych prowadzonych w jednostkach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
  • umożliwianie wymiany doświadczeń i prezentowania wyników własnych badań przez studentów i młodych absolwentów


Naszym Opiekunem jest wybitny naukowiec prof. Jakub Gołąb, kierownik Zakładu Immunologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.


STATUT STN od 26.10.2022r..pdf

Załącznik nr 1

Logo STN 1

Logo STN 2

Logo STN 3