Biuro STN 
Dom Medyka @ ul. Oczki 1a
w przyziemiu [-1] [ koniec korytarza ].

Dyżury odbywają się:

w poniedziałki w godzinach 14:00-15:00
Małgorzata Pawłowska, Magdalena Czerwińska

w czwartki w godzinach 14:00-15:00
Łukasz Rowicki, Jacek Dziedziak
(poza dniami wolnymi od zajęć na WUM)

Zapraszamy !
AKTUALNOŚCI

Mini-granty studenckie - I Wydział Lekarski

Lista przyznanych mini-grantów na I Wydziale Lekarskim dostępna jest pod adresem http://1wl.wum.edu.pl/sites/1wl.wum.edu.pl/files/pliki/kopia_kopia_ranki....

Pozostałe wyniki podamy wkrótce.

Dofinansowania do wyjazdów na konferencje - maj 2017

W dniach 22-26 maja 2017 prosimy o składanie dokumentów dotyczących dofinansowania do wyjazdów na konferecje do p. Macieja Kaszyńskiego, pok. 238 CD

MINIGRANTY 2017 - Załącznik 7 - Potwierdzenie członkostwa w STN

Termin zgłaszania wniosków zbliża się wielkimi krokami, a tymczasem możecie już zdobyć Załącznik 7 - potwierdzenie członkostwa w STN!


Wystarczy przesłać na adres minigranty@wum.edu.pl maila o temacie "ZAL7 IMIĘ NAZWISKO" zawierającego dane:
1. imiona i nazwiska wykonawców projektu
2. tytuł pracy
3. nazwa i numer jednostki, przy której wykonywany będzie minigrant
4. nazwa SKN


Sprawdzimy członkostwo w bazie kół i odeślemy podpisany załącznik! :)

Minigranty 2017

UWAGA: dostępna jest już instrukcja oraz prezentacja ze spotkania :)

Nowa witryna internetowa STN

Drodzy Koledzy i Koleżanki,

W najbliższym czasie zostanie uruchomiona nowa witryna internetowa Studenckiego Towarzystwa Naukowego WUM. Na stronie będzie umieszczona w pełni profesjonalna baza Kół Naukowych działających na naszej Uczelni wraz z podstronami poszczególnych SKN-ów. W związku z tym oraz zgodnie z informacjami podawanymi na spotkaniu z przewodniczącymi Studenckich Kół Naukowych, które odbyło się 21.11.2016r. prosimy Was o przesłanie plików które będziemy mogli umieścić na wyżej wymienionych podstronach:
- logo SKN - co najmniej 500x500 px, format jpg.;
- zdjęcia (np. członków Koła, z warsztatów, spotkań etc.) – szerokość co najmniej 800 px, format jpg.;
- krótki tekst opisujący działalność SKN;
- opcjonalnie filmik SKN (działalność SKN, warsztaty) – link do youtube.

Prosimy o przesłanie powyższych plików do dnia 31 stycznia 2017 na mail stn@wum.edu.pl; w tytule maila powinna znaleźć się nazwa koła. Poniżej przedstawiamy zdjęcie przedstawiające przykładową stronę Koła na naszej przyszłej witrynie internetowej. Na stronie przedstawiającej dany SKN nie będą publikowane prywatne maile i numery telefonów przewodniczących.

Spotkanie Przewodniczących Kół Naukowych WUM

Koleżanki i Koledzy!

Podniżej przedstawiamy zaktualizowaną prezentację ze spotkania. Serdecznie prosimy wszystkich zainteresowanych o zapoznanie się ze zmianami.

W nawiązaniu do pytania o termin decyzji dofinansowania obozów naukowych:
Decyzja zostanie ogłoszona na przełomie grudnia/stycznia, o wysokości dofinansowania będzie można dowiadywac się osobiście u pani Beaty Jadackiej (Rektorat pokój 217), a środki zostaną wydane dopiero po dostarczeniu wszystkich przewidzianych przez regulamin dokumentów do Działu Rekrutacji i Organizacji Kształcenia (Rektorat pokój 217).