Wyjazdy naukowe

Rozpoczęliśmy przyjmowanie wniosków na rok kalendarzowy 2024.


Dofinansowanie wyjazdów naukowych

Studenckie Towarzystwo Naukowe dofinansowuje wyjazdy na konferencje naukowe, zarówno krajowe, jak i zagraniczne dla uczestników prezentujących swoje prace. Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem wsparcia finansowego prosimy o zapoznanie się z regulaminem.

Warunkiem koniecznym do rozpatrzenia prośby o dofinansowanie jest przygotowanie następujących dokumentów:

1. wniosek o zawarcie umowy (należy wypełnić pola zaznaczone na niebiesko zgodnie z wnioskowaną kwotą i przedmiotem zadania),

2. umowa na wykonanie zadania (należy wypełnić pola zaznaczone na szaro),

3. dokument popierający wniosek o dofinansowanie wyjazdu naukowego skierowany do JM Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia prof. dr hab. Marka Kucha (powinien zawierać krótki opis prezentowanego podczas konferencji projektu oraz uzasadnienie, dlaczego został on zgłoszony do prezentacji na danej konferencji),

4. potwierdzenie przyjęcia pracy na konferencję,

a następnie złożenie ich w mailowo na adres stn@wum.edu.pl na co najmniej 2 tygodnie przed terminem konferencji. Przewidujemy zawieszenie terminu dwóch tygodniu w przypadku, gdy uczestnik konferencji otrzyma informację o zakwalifikowaniu się pracy później niż dwa tygodnie przed terminem konferencji. Zgłoszenia bez któregoś z wymaganych 4 dokumentów nie będą przyjmowane.

UWAGA! Maksymalna kwota dofinansowania na wyjazdy krajowe to 150 zł, a na wyjazdy zagraniczne 800 zł. Nawet jeśli faktura wystawiona jest na wyższą kwotę, to we wniosku należy wpisać maksymalną możliwą kwotę dofinansowania.

Jako tytuł maila prosimy wpisać dofinansowanie wyjazdu na konferencję.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt na adres stn@wum.edu.pl

Umowa na wykonanie zadania - wzór

Podanie do Prorektora - wzór

Wniosek o zawarcie umowy - wzór

Wniosek o zawarcie umowy

Umowa na wykonanie zadania

Regulamin wyjazdów naukowych