Wyjazdy naukowe

Dofinansowanie wyjazdów naukowych

Studenckie Towarzystwo Naukowe dofinansowuje wyjazdy na konferencje naukowe, zarówno krajowe, jak i zagraniczne dla uczestników prezentujących swoje prace. Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem wsparcia finansowego prosimy o zapoznanie się z regulaminem.

Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie wyjazdu naukowego uprzejmie prosimy o kontakt z koordynatorką ds. wyjazdów naukowych – Karoliną Garbas (kgarbas98@gmail.com).

Warunkiem koniecznym do rozpatrzenia prośby o dofinansowanie jest przygotowanie następujących dokumentów:

1. wniosek o zawarcie umowy,

2. umowa na wykonanie zadania,

3. dokument popierający wniosek o dofinansowanie wyjazdu naukowego skierowany do JM Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia prof. dr hab. Marka Kucha (powinien zawierać krótki opis prezentowanego podczas konferencji projektu oraz uzasadnienie, dlaczego został on zgłoszony do prezentacji na danej konferencji),

4. wydrukowane potwierdzenie przyjęcia pracy na konferencję,

a następnie złożenie ich w godzinach dyżuru STN na co najmniej 2 tygodnie przed terminem konferencji. Zgłoszenia bez któregoś z wymaganych 4 dokumentów nie będą przyjmowane.


Regulamin przyznawania dofinansowań wyjazdów

Wniosek o zawarcie umowy

Umowa na wykonanie zadania

Wzór wypełnionego wniosku

Wzór wypełnionej umowy

Wzór podania do Prorektor