Złota Odznaka STN

Złota Odznaka Studenckiego Towarzystwa Naukowego WUM

Złota Odznaka STN jest wyróżnieniem przyznawanym w trakcie dyplomatorium wybitnym absolwentom Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego za całokształt pracy naukowej.

O jej przyznanie może aplikować każdy absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w roku ukończenia studiów a także kierownik zakładu lub kliniki WUM lub opiekun studenckiego koła naukowego.

W bieżącym roku akademickim wnioski należy składać:
1) dla Wydziału Farmaceutycznego do 4 maja 2024r. godz. 23:59.

Wniosek wypełniony zgodnie z regulaminem wraz z dokumentami potwierdzającymi należy złożyć w wersji elektronicznej - w postaci skanu w jednym pliku PDF na adres: stn@wum.edu.pl

Zarząd STN potwierdzi przyjęcie wniosku w okresie nie dłuższym niż 5 dni po otrzymaniu - w razie braku otrzymania wiadomości zwrotnej prosimy o ponowne wysłanie wniosku.

Przyznanie odznak odbędzie się podczas dyplomatoriów poszczególnych wydziałów.

UWAGA! Wszystkie kwestie nieuwzględnione w regulaminie będziemy rozpatrywać indywidualnie i przedstawiać na stronie.

Lista dodatkowych kryteriów branych pod uwagę:

1. Absolwent był wykonawcą grantu wewętrznego "Młody Badacz" - 10 punktów.

2. Absolwent był wykonawcą grantu "Społeczna odpowiedzialność nauki" - 10 punktów.

3. Punkty za organizację konferencji liczone są tylko wtedy, kiedy absolwent był w ścisłym komitecie organizacyjnym konferencji (koordynowanie sesji na WIMC nie jest zaliczane).

________________________________________________________________


The Golden STN Badge is an award granted during the diploma ceremony to outstanding graduates of the Warsaw Medical University for their overall scientific work.

Any graduate of the Warsaw Medical University in the year of completing their studies can apply for it.

In the current academic year, applications should be submitted:

for the English Division by June 15, 2023, until 11:59 PM

The application, filled out according to the regulations, along with the supporting documents, should be submitted electronically - in the form of a scanned PDF file to the address: stn@wum.edu.pl

The STN Board will confirm the acceptance of the application within a period not exceeding 5 days after receiving it - if no feedback is received, please resend the application.

The awarding of badges will take place during the diploma ceremonies of respective faculties.

________________________________________________________________


Regulamin przyznawania Zlotej Odznaki STN WUM

Zalacznik do regulaminu Zlotej Odznaki STN WUM

Terms and Conditions of the Golden Badge

Golden Badge Application Form