Złota odznaka STN

Złota Odznaka Studenckiego Towarzystwa Naukowego WUM

Złota Odznaka STN jest wyróżnieniem przyznawanym w trakcie dyplomatorium wybitnym absolwentom Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego za całokształt pracy naukowej.

O jej przyznanie może aplikować każdy absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w roku ukończenia studiów a także kierownik zakładu lub kliniki WUM lub opiekun studenckiego koła naukowego. Wypełniony zgodnie z regulaminem wniosek o przyznanie nagrody należy złożyć w biurze STN WUM w trakcie dyżurów zarządu w wyznaczonym terminie.

W bieżącym roku akademickim wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 30 października 2018 r. Wniosek należy złożyć w wersji papierowej.

Dokumenty potwierdzające osiągnięcia zawarte we wniosku należy wysłać w postaci skanu w jednym pliku PDF na adres stn@wum.edu.pl

Członkiem zarządu zajmującym się koordynowaniem wniosków w sprawie Złotej Odznaki jest Marta Kiziak (e-mail: kiziakmarta@gmail.com). Do niej należy również kierować wszystkie pytania związane ze składaniem wniosków.

Przyznanie odznak odbędzie się podczas Dyplomatorium I Wydziału Lekarskiego w dniu 14.11.2018 oraz Dyplomatorium II Wydziału Lekarskiego w dni 28.11.2018.

Regulamin przyznawania Złotej Odznaki STN WUM

Załącznik do regulaminu Złotej Odznaki STN WUM