Złota odznaka STN

Złota Odznaka Studenckiego Towarzystwa Naukowego WUM

Złota Odznaka STN jest wyróżnieniem przyznawanym w trakcie dyplomatorium wybitnym absolwentom Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego za całokształt pracy naukowej.

O jej przyznanie może aplikować każdy absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w roku ukończenia studiów a także kierownik zakładu lub kliniki WUM lub opiekun studenckiego koła naukowego.

W bieżącym roku akademickim wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 23:59 15 października 2022 roku.

Wniosek wypełniony zgodnie z regulaminem wraz z dokumentami potwierdzającymi należy złożyć w wersji elektronicznej - w postaci skanu w jednym pliku PDF na adres: stn@wum.edu.pl

Podczas wypełniania wniosku przy publikacjach naukowych, prosimy o podkreślenie imion i nazwisk wszystkich autorów, którzy w momencie publikacji byli studentami. W przypadku braku jakiegokolwiek podkreślenia Zarząd STN w momencie podliczania punktów będzie traktował wnioskodawcę jako 4 autora.

Zarząd STN potwierdzi przyjęcie wniosku w okresie nie dłuższym niż 5 dni po otrzymaniu - w razie braku otrzymania wiadomości zwrotnej prosimy o ponowne wysłanie wniosku.

Przyznanie odznak odbędzie się podczas dyplomatoriów poszczególnych wydziałów.

Regulamin przyznawania Złotej Odznaki STN WUM

Załącznik do regulaminu Złotej Odznaki STN WUM

Terms and Conditions of the Golden Badge

Golden Badge Application Form