Złota odznaka STN

Złota Odznaka Studenckiego Towarzystwa Naukowego WUM

Złota Odznaka STN jest wyróżnieniem przyznawanym w trakcie dyplomatorium wybitnym absolwentom Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego za całokształt pracy naukowej.

O jej przyznanie może aplikować każdy absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w roku ukończenia studiów a także kierownik zakładu lub kliniki WUM lub opiekun studenckiego koła naukowego. Wypełniony zgodnie z regulaminem wniosek o przyznanie nagrody należy złożyć w biurze STN WUM w trakcie dyżurów zarządu w wyznaczonym terminie. Złożone wnioski będą weryfikowane przez wyznaczonego członka zarządu oraz przez pełnomocnika rektora WUM ds. studenckiego ruchu naukowego.

W bieżącym roku akademickim wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 30 października 2017 r. Wniosek należy złożyć w wersji papierowej.

Dokumenty potwierdzajace osiągnięcia zawarte we wniosku nalezy wysłać w postaci skanu w jednym pliku PDF na adres stn@wum.edu.pl

Członkiem zarządu, odpowiedzialnym za przyjmowanie i weryfikowanie wniosków jest Łukasz Rowicki (lukas.rowicki@gmail.com). Do niego należy kierować również wszelkie pytania.

Wzór wniosku

Regulamin przyznawania Złotej Odznaki