Złota odznaka STN

Złota Odznaka Studenckiego Towarzystwa Naukowego WUM

Złota Odznaka STN jest wyróżnieniem przyznawanym w trakcie dyplomatorium wybitnym absolwentom Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego za całokształt pracy naukowej.

O jej przyznanie może aplikować każdy absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w roku ukończenia studiów a także kierownik zakładu lub kliniki WUM lub opiekun studenckiego koła naukowego.

W bieżącym roku akademickim wnioski należy składać:
1) dla Wydziału Farmaceutycznego do 15 maja 2023r. godz. 23:59
2) dla pozostałych wydziałów opublikowany zostanie osobny harmonogram

Wniosek wypełniony zgodnie z regulaminem wraz z dokumentami potwierdzającymi należy złożyć w wersji elektronicznej - w postaci skanu w jednym pliku PDF na adres: stn@wum.edu.pl

Podczas wypełniania wniosku przy publikacjach naukowych, prosimy o podkreślenie imion i nazwisk wszystkich autorów, którzy w momencie publikacji byli studentami. W przypadku braku jakiegokolwiek podkreślenia Zarząd STN w momencie podliczania punktów będzie traktował wnioskodawcę jako 4 autora.

Zarząd STN potwierdzi przyjęcie wniosku w okresie nie dłuższym niż 5 dni po otrzymaniu - w razie braku otrzymania wiadomości zwrotnej prosimy o ponowne wysłanie wniosku.

Przyznanie odznak odbędzie się podczas dyplomatoriów poszczególnych wydziałów.

________________________________________________________________


The Golden STN Badge is an award granted during the diploma ceremony to outstanding graduates of the Warsaw Medical University for their overall scientific work.

Any graduate of the Warsaw Medical University in the year of completing their studies can apply for it.


In the current academic year, applications should be submitted:

for the English Division by June 15, 2023, until 11:59 PM

The application, filled out according to the regulations, along with the supporting documents, should be submitted electronically - in the form of a scanned PDF file to the address: stn@wum.edu.pl


When filling out the application regarding scientific publications, please underline the names of all authors who were students at the time of publication. If no underlining is made, the STN Board will consider the applicant as the 4th author when calculating points.

The STN Board will confirm the acceptance of the application within a period not exceeding 5 days after receiving it - if no feedback is received, please resend the application.

The awarding of badges will take place during the diploma ceremonies of respective faculties.Regulamin przyznawania Złotej Odznaki STN WUM

Załącznik do regulaminu Złotej Odznaki STN WUM

Terms and Conditions of the Golden Badge

Golden Badge Application Form