Mini-granty

MINI-GRANTY STUDENCKIE W ROKU 2022


Od 20 kwietnia 2022 roku rozpoczyna się nabór wniosków grantowych na mini-granty studenckie.

Wszelkie informacje dotyczące zasad realizacji MINI-GRANTÓW STUDENCKICH, a także instrukcje składania wniosków w systemie "WUM dla Nauki" dostępne są na stronie Działu Nauki WUM pod adresem: https://pnitt.wum.edu.pl/nauka-i-ewaluacja/projekty-wewnętrzne-mlodego-badacza-minigranty


Na stronach Działu Nauki dostępne są wszystkie aktualne komunikaty, regulaminy, formularze (w tym wzór formularza "raport z realizacji projektu minigrantu") oraz zasady realizacji i rozliczenia projektów naukowych.


Mini-granty studenckie są przyznawane studentom Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Kwota grantu może wynosić do 8 000 zł.

Aby wziąć udział w konkursie o mini-grant studencki należy – po zapoznaniu się z regulaminem – złożyć wniosek z wymaganymi dokumentami poprzez elektroniczny system konkursowy "WUM dla Nauki". Obsługę administracyjną sprawuje Dział Nauki. Wątpliwości i pytania prosimy kierować na adres mailowy WUMdN@wum.edu.pl

Gorąco zachęcamy wszystkich do przesyłania wniosków. Mamy nadzieję, że przyznane mini-granty przyczynią się do rozwoju nauki!

Rejestracja wniosków prowadzona jest dwuetapowo:

• Wstępna rejestracja w celu uzyskania dostępu do wniosku konkursowego: rejestracja pod adresem: https://wumdn-rejestracja.wum.edu.pl lub poza siecią - logując się do portalu SSL-VPN (https://ssl.wum.edu.pl/) wchodząc w zakładkę: WUM dla Nauki - rejestracja

• Opracowanie i złożenie wniosku konkursowego – po otrzymaniu dostępu do modułu w portalu SSL: WUM dla Nauki. Moduł zostanie udostępniony w ciągu 1-2 dni roboczych od wstępnej rejestracji i pozostanie aktywny do zakończenia naboru projektów.


Zachęcamy do zapoznania się z udostępnionymi przez Dział Nauki WUM plikami:

Komunikat Kierownika Działu Nauki z 28 kwietnia 2023 w sprawie rozpoczęcia konkursu grantów wewnętrznych, projektów młodych badaczy oraz minigrantów studenckich, finansowanych z subwencji uzyskiwanej przez WUM

Regulamin


Harmonogram konkursu:

  • 8 maja 2023 rozpoczęcie naboru projektów
  • 31 maja 2023 zakończenie naboru projektów
  • do 3 lipca 2023 ogłoszenie wynikówArchiwum