Zarząd STN

Zarząd STN WUM 2021/2022


Prezes

Jan Borkowski
e-mail: jan.borkowski@student.wum.edu.pl
tel. 694 882 586

Prezes-Elekt

Anna Krawczyk
e-mail: anna.krawczyk.wum@gmail.com
tel. 781 148 390

Członkowie Zarządu


Magdalena Radziszewska
e-mail: magda.radziszewska7@gmail.com
[koordynatorka ds. SKN]

Karolina Garbas
e-mail: kgarbas98@gmail.com
[koordynatorka ds. wyjazdów naukowych]

Jadwiga Jarosińska
e-mail: ja.jadzia@onet.eu
[koordynatorka ds. obozów naukowych]

Maciej Kostewicz
e-mail: maciej.kostewicz@gmail.com

Agata Gaweł
e-mail: agata.gawel@student.wum.edu.pl

Anna Maria Janik
e-mail: anisia294@gmail.com
[kalendarz wydarzeń SKN]

Magdalena Justyniarska
e-mail: magdalenajustyniarska@gmail.com
[dofinansowania konferencji, obsługa SKN]

Bartosz Korzeb
e-mail: bartoszkorzeb@gmail.com
[obsługa SKN]

Michał Kurp
e-mail: michalkurp.wum@gmail.com
[grafika i promocja]

Marcin Łapiński
e-mail: marcin.lapin@gmail.com

Mikołaj Marszałek
e-mail: mszalek.m@gmail.com
[social media]

Agnieszka Ozdarska
e-mail: agnieszka.ozdarska99@gmail.com
[obozy naukowe]

Julia Iwoła
e-mail: julianna.1998@gmail.com
[obozy naukowe, kalendarz wydarzeń SKN]

Anna Ziobro
e-mail: aannaziobro@gmail.com
[dofinansowania konferencji, wyjazdy naukowe]