Mini-granty archiwum

MINI-GRANTY STUDENCKIE W ROKU 2021


Zmiana harmonogramu konkursu z dnia 26 czerwca 2021 – przedłużenie terminu w naukach medycznych i naukach o zdrowiu

  • NAUKI FARMACEUTYCZNE: 28 czerwca 2021 mija termin złożenia wniosku zaakceptowanego przez Opiekuna (jeśli dotyczy) i Kierownika Jednostki
  • NAUKI MEDYCZNE i NAUKI O ZDROWIU: 5 lipca 2021 mija termin złożenia wniosku zaakceptowanego przez Opiekuna (jeśli dotyczy) i Kierownika Jednostki


Nowy harmonogram konkursu:

rozpoczęcie naboru projektów - od 27 maja 2021

Nauki medyczne i nauki o zdrowiu (przedłużenie terminu)

  • zakończenie naboru - przedłużenie terminu do 5 lipca 2021
  • ogłoszenie wyników - przesunięcie terminu do 2 sierpnia 2021

Nauki farmaceutyczne (bez zmian)

  • zakończenie naboru - 28 czerwca 2021
  • ogłoszenie wyników - 26 lipca 2021

---

Od 27 maja 2021 roku rozpoczyna się nabór wniosków grantowych na mini-granty studenckie.

Wszelkie informacje dotyczące zasad realizacji MINI-GRANTÓW STUDENCKICH, a także instrukcje składania wniosków w systemie "WUM dla Nauki" dostępne są na stronie Działu Nauki WUM pod adresem: https://pnitt.wum.edu.pl/node/13498
https://pnitt.wum.edu.pl/nauka/projekty-wewnetrzne-mlodego-badacza-mini-granty

Na stronach Działu Nauki dostępne są wszystkie aktualne komunikaty, regulaminy, formularze (w tym wzór formularza "raport z realizacji projektu minigrantu") oraz zasady realizacji i rozliczenia projektów naukowych.

Mini-granty studenckie są przyznawane studentom Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Kwota grantu może wynosić do 8 000 zł.

Ubieganie się o mini-grant nie jest trudne, wystarczy – po zapoznaniu się z regulaminem – uzupełnić i złożyć wniosek z wymaganymi dokumentami.

Jeżeli macie pytania lub wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami Działu Nauki WUM konkursy.projektow@wum.edu.pl lub kontakt z członkami zarządu STN.

Gorąco zachęcamy wszystkich do przesyłania wniosków. Mamy nadzieję, że przyznane mini-granty przyczynią się do rozwoju nauki!


Zachęcamy do zapoznania się z udostępnionymi przez Dział Nauki WUM plikami:

Komunikat Prorektora ds. Nauki i Transferu Technologii z dnia 26 maja 2021

Regulamin

Harmonogram konkursu:

  • 27 maja 2021 rozpoczęcie naboru projektów
  • 28 czerwca 2021 zakończenie naboru projektów
  • 26 lipca 2021 ogłoszenie wynikówMINI-GRANTY STUDENCKIE NA ROK 2020


Wyniki konkursu projektów MINI-GRANTÓW STUDENCKICH dostępne są pod adresem: https://pnitt.wum.edu.pl/aktualnosci/wyniki-konkursow-projektow-wlasnych-mlodych-badaczy-i-mini-grantow-0

Listy zaakceptowanych projektów.

Zasady realizacji MINI-GRANTÓW STUDENCKICH dostępne są pod adresem: http://pnitt.wum.edu.pl/nauka/projekty-wewnetrzne-mlodego-badacza-mini-granty

---

Od 1 kwietnia 2020 roku rozpoczyna się nabór
wniosków grantowych na mini-granty studenckie na rok 2020.

Mini-granty studenckie są przyznawane studentom Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Kwota grantu może wynosić do 8 000 zł.

Ubieganie się o mini-grant nie jest trudne, wystarczy – po zapoznaniu się z instrukcją składania wniosku oraz regulaminem – uzupełnić i złożyć wniosek z wymaganymi dokumentami.

Jeżeli macie pytania lub wątpliwości prosimy o kontakt na adres mailowy: minigranty.stn@gmail.com. Członkiem zarządu STN odpowiedzialnym za przyjmowanie i weryfikowanie wniosków jest Maciej Kostewicz.

Gorąco zachęcamy wszystkich do przesyłania wniosków. Mamy nadzieję, że przyznane mini-granty przyczynią się do rozwoju nauki!

Zgodnie z komunikatem Prorektor ds. Nauki i Transferu Technologii WUM prof. dr hab. Jadwigi Turło termin wysyłania wniosków o minigranty studenckie upłynął 8 maja 2020 roku.


Prezentacja – instrukcja składania wniosku o mini-granty 2020

Regulamin – minigranty 2020

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Załączniki A i B do wniosku


W poprzednich latach:

Lista przyznanych minigrantów w roku 2018

Lista przyznanych minigrantów w roku 2017

Regulamin poprzedniej edycji mini-grantów

Załączniki do regulaminu poprzedniej edycji mini-grantów