SKN HESA

Katedra i Zakład Histologii i Embriologii

Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus – UCK WUM
ul. Lindleya 4, 02-005 Warszawa
Collegium Anatomicum

Histologia i embriologia

Dr n. med. Izabela Młynarczuk-Biały

Agata Gaweł

kolo.histologiczne.wum@gmail.com

www facebook

HESA czyli akronim Histology and Embryology Students’ science Association powstał w roku 2014, jednak działalność Studenckiego Koła Naukowego przy Katedrze Zakładzie Histologii i Embriologii trwa znacznie dłużej. Zagadnienia związane z histologią i embriologią wydają się być kompletnie zbadanym obszarem nauki. Mimo pozorów, wciąż istnieje wiele aspektów w zakresie histopatologii i biologii tkanek, które wymagają dalszych badań – właśnie tym zajmuje się Katedra i Zakład oraz Studenckie Koło Naukowe.

Koncentrujemy się na badaniu przyczyn oraz zmian biologicznych chorób człowieka wykorzystując do tego różne modele – hodowle komórkowe, tkanki archiwalne i świeże, preparaty histopatologiczne oraz zwierzęta laboratoryjne. Kompilacja technik biologii molekularnej, znajomości histologii i histopatologii oraz wykorzystywanie wielu modeli badawczych pozwala nam na kompleksowe analizy w prowadzonych projektach naukowych. Szczególnie często badamy patologie ośrodkowego układu nerwowego, układu rozrodczego, wybrane nowotwory złośliwe i łagodne. Niektóre zespoły zajmują się również histologią i biologią procesów regeneracyjnych, badaniami przedklinicznymi nowych cząsteczek czy poszukiwaniem nowych markerów chorób. Pracujemy przydzieleni ściśle do zespołów badawczych pod kierunkiem adiunktów i asystentów Katedry, stąd praca w naszym SKN jest specyficzna i efektywna. Studenci HESA regularnie aplikują i otrzymują finansowanie w postaci Minigrantów WUM czy Diamentowych Grantów MNiSW. Wyniki badań prezentujemy w czasopismach posiadających Impact Factor, konferencjach ogólnopolskich i międzynarodowych. Organizujemy coroczną, ogólnopolską Konferencję Postępy w Badaniach Biomedycznych, która cieszy się dużym zainteresowaniem i poziomem merytorycznym, a odbywa się w pierwszej połowie grudnia.

Zapraszamy do współpracy.