SKN przy Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego WUM

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego

Dziecięcy Szpital Kliniczny – UCK WUM
ul. Żwirki i Wigury 63a, 02-091 Warszawa

Immunologia, Diagnostyka laboratoryjna

dr n. med. Katarzyna Popko

Kasandra Kosman

katarzyna.popko@wum.edu.pl