SKN Chirurgii Dziecięcej

Szpital Pediatryczny

Chirurgia dziecięca

Dr n. med. Stanisław Warchoł

Jan Żołądek

skn.chirurgia.dziecieca@gmail.com

www facebook

SKN Chirurgii Dziecięcej działa przy Oddziale Klinicznym Chirurgii i Urologii Dziecięcej i Pediatrii SPDSK przy ulicy Żwirki i Wigury 63A.

Uczestnictwo w spotkaniach Koła jest okazją do zdobycia i poszerzenia wiedzy z zakresu chirurgii dziecięcej, ale także pediatrii, neonatologii oraz chirurgii ogólnej.

Praca w naszym kole opiera się również na aktywnym uczestnictwie w pracy Kliniki poprzez dyżury na oddziale i w izbie przyjęć szpitala oraz asystę i uczestnictwo w operacjach planowych i ostrodyżurowych. Inną formą działalności jest współpraca i samodzielne tworzenie prac naukowych dotyczących chirurgii dziecięcej. Członkowie Koła mają również możliwość uczestnictwa w posiedzeniach Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych