Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania

NazwaJednostkaSpecjalizacjeOpiekun
SKN przy Klinice Pediatrii, Żywienia i Chorób Metabolicznych IPCZDPediatrialek. Piotr Buda
SKN przy Klinice Położnictwa i Perinatologii WUMGinekologia, Położnictwolek. med. Maciej Gawlak
SKN przy Oddziale Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Onkologicznej w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w WarszawieSzpital w MiędzylesiuChirurgiaDr hab. n. med. Radosław Kowalewski
SKN przy Oddziale Klinicznym Chirurgii Plastycznej Szpitala im. Prof. Orłowskiego w WarszawieSzpital OrłowskiegoChirurgia, Chirurgia plastycznaDr n. med. Katarzyna Osiak
SKN przy Z-dzie Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia WLD (lok. Miodowa) StomatologiaDr n. med. Monika Borakowska - Siennicka
SKN przy Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej WUMChirurgia stomatologicznaDr n. med. Piotr Wesołowski
SKN przy Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego WUMSzpital PediatrycznyDiagnostyka laboratoryjna, Immunologia klinicznadr n. med. Katarzyna Popko
SKN przy Zakładzie Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej Katedra i Zakład Fizjologii Doświadczalnej i KlinicznejFizjologiadr n. med. Kaja Kasarełło
SKN przy Zakładzie Immunologii SPCSK na BanachaImmunologiaDr n. med. Magdalena Winiarska
SKN przy Zakładzie Immunologii Klinicznej Instytut Transplantologii Immunologia, TransplantologiaProf. dr hab. Grażyna Korczak - Kowalska
SKN przy Zakładzie Immunologii, Biochemii i Żywienia WNoZWNoZImmunologiaDr hab. Barbara-Joanna Bałan
SKN przy Zakładzie Immunopatologii Chorób Zakaźnych i Pasożytniczych Choroby zakaźneDr n. med. Kamila Caraballo Cortes
SKN przy Zakładzie Mikrobiologii FarmaceutycznejZakład Mikrobiologii FarmaceutycznejMikrobiologiadr hab. n. farm. Agnieszka E. Laudy
SKN przy Zakładzie Mikrobiologii Stomatologicznej WUM SPCSK na BanachaMikrobiologia, StomatologiaDr hab. n. med. Marta Wróblewska
SKN przy Zakładzie Propedeutyki i Profilaktyki StomatologicznejWLD (lok. Emilii Plater) Stomatologiadr n. med. Łukasz Zadrożny
SKN przy Zakładzie Transplantologii i Centralnym Banku Tkanek Zakład Transplantologii i Centralny Bank Tkanek Transplantologiadr n.med Grzegorz Gut
SKN PsychiatriiSzpital NowowiejskiPsychiatriaDr n. med. Dariusz Maciej Myszka
SKN Psychiatrii Ambulatoryjnej przy NZOZ Centrum Terapii DIALOGNZOZ Centrum Terapii DIALOGPsychiatrialek. Magdalena Flaga-Łuczkiewicz, lek. Anna Nowak
SKN Psychiatrii Dzieci i MłodzieżySzpital PediatrycznyPsychiatria, Psychiatria dzieci i młodzieżyProf. dr hab. n. med. Tomasz Wolańczyk
SKN Psychiatrii Dzieci i MłodzieżySzpital PediatrycznyPsychiatria, Psychiatria dzieci i młodzieżyProf. dr hab. n. med. Tomasz Wolańczyk, dr Anna Herman