SKN Żywienia Klinicznego

Szpital Orłowskiego

Żywienie kliniczne

dr hab. n. med. prof. CMKP Jacek Sobocki, mgr Zuzanna Zaczek

Elwira Gliwska

skn.zywienie@gmail.com

www facebook