SKN przy I Katedrze i Klinice Położnictwa i Ginekologii WUM

Położnictwo, Ginekologia

dr hab. n. med. Iwona Szymusik

Olga Płaza

sknstarynkiewicza@gmail.com

facebook

SKN przy I Katedrze i Klinice Położnictwa i Ginekologii od wielu lat pozostaje jednym z najliczniejszych i najprężniej działających kół naukowych na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.
Członkowie mają szansę nie tylko poszerzyć swoją wiedzę podczas teoretycznych i praktycznych spotkań, ale też rozpocząć własną działalność badawczą, reprezentować SKN podczas ogólnopolskich i międzynarodowych kongresów, współorganizować konferencję "Ginekologia i Położnictwo Interdyscyplinarnie" oraz uczestniczyć w wakacyjnym obozie naukowym.
Członkiem Koła może zostać każdy student zainteresowany ginekologią, położnictwem czy perinatologią- zapraszamy wszystkich chętnych!