Dyżury STN

Dyżury Studenckiego Towarzystwa Naukowego pełnione są w Biurze Zarządu STN znajdującego się w Domu Medyka, ul Oczki 1, na poziomie -1, koniec korytarza:

W poniedziałki w godzinach 14.00-15.00
Prezes STN Jacek Dziedziak

Składanie wniosków o dofinansowanie konferencji możliwe jest w poniedziałki.

Informacje o dodatkowych dyżurach oraz odwołaniach dyżurów będą zamieszczane w aktualnościach oraz na fanpage'u Studenckiego Towarzystwa Naukowego.