Serdecznie zapraszamy na Walne Zgromadzenie Członków Studenckiego Towarzystwa Naukowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, które odbędzie się 25 października 2023 roku o godzinie 17:30 w auli im. prof. L. Paszkiewicza (Collegium Anatomicum przy ul. Chałubińskiego 5).
Podczas spotkania podsumujemy naszą działalność w roku akademickim 2022/2023, przedstawimy plany na kolejny rok oraz przeprowadzimy wybory Prezesa-Elekta oraz Członków Zarządu.
Przypominamy, że zgodnie z punktem 23 "Regulaminu rejestracji i działania Studenckich Kół Naukowych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym" opiekun i przewodniczący SKN są zobowiązani do delegowania przedstawiciela koła na Walne Zgromadzenie STN. Niedopełnienie tego obowiązku jest podstawą do wystawienia przez Zarząd STN negatywnej opinii o działalności koła oraz odrzucenia wniosków o dofinansowanie.