ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE ORGANIZACYJNE DOTYCZĄCE OBOZÓW NAUKOWYCH

Odbędzie się 8 listopada o godzinie 20.00 za pomocą platformy MS Teams. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych organizacją obozów w tym roku akademickim.

Link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aHs5NXCzTnqs54nZSh-oMlrLrd2xX8gZxiO46fsWYzjk1%40thread.tacv2/1667212185922?context=%7b%22Tid%22%3a%223d21b0a7-5346-4822-b165-b670b422e4f7%22%2c%22Oid%22%3a%22ae21d6d7-502a-431b-9e28-ce362ab1f1e6%22%7d