Mamy wielką przyjemność ogłosić wyniki Rankingu Kół Naukowych 2021/22!

Zwycięzcami w tegorocznym plebiscycie zostali:

SKN przy Zakładzie Immunologii

SKN przy I Katedrze i Klinice Kardiologii

SKN Medycyny Doświadczalnej

Ponadto wyróżnione zostały 4 kategorie dodatkowe:

Najlepsze Koło Przedkliniczne - SKN przy Zakładzie Immunologii

Najlepsze Koło Kliniczne Niezabiegowe - SKN przy I Klinice i Katedrze Kardiologii

Najlepsze Koło Kliniczne Zabiegowe - SKN przy I Katedrze i Klinice Położnictwa i Ginekologii

Najlepsze Koło “Więcej niż Lekarski” - SKN HERBARIUM

Ranking Kół Naukowych opracowywany jest w każdym roku akademickim na podstawie sprawozdań zdawanych do 31 maja. W roku 2021/22, spośród 249 kół naukowych funkcjonujących przy naszej uczelni, 171 złożyło raport ze swojej działalności. Najlepsze z nich zostały oficjalnie ogłoszone i nagrodzone podczas Walnego Zgromadzenia STN.

Prezentujemy Ranking Kół Naukowych 2021/2022:

1_Ranking Kol Naukowych 2021_2022.pdf