W roku akademickim 2023/2024 aktualizacja danych kół będzie zbierana elektronicznie. Bardzo prosimy o przesłanie dokumentów w dwóch formatach:

  • skan dokumentu z podpisem opiekuna;
  • PDF tego samego dokumentu z możliwością kopiowania (można wysłać również skan wyżej wymienionego dokumentu przeczytanego za pomocą OCR)


Instrukcja aktualizacji:

W terminie do 30 listopada 2023 roku należy:

1. Wypełnić w formie elektronicznej, wydrukować, uzyskać podpis i pieczątkę opiekuna SKN, a następnie zeskanować (uprzejmie prosimy o załącznik skanu w formacie pliku pdf) formularz aktualizacyjny danych SKN (tzw. metryczka).

2. Wypełnić w formie elektronicznej wykaz członków SKN.

W obydwu przypadkach pieczątkę jednostki można zastąpić polem tekstowym z tymi samymi danymi, co na pieczęci.

Dokumenty należy złożyć elektronicznie poprzez wysłanie wiadomości e-mail z załącznikami na adresy sprawozdania.stn@gmail.com oraz kinga.wrzesinska@wum.edu.pl w tytule maila wpisując „AKTUALIZACJA DANYCH – Nazwa SKN".

Prosimy o podanie maila kontaktowego, który regularnie sprawdzacie. Wszystkie informacje od nas będą wysyłane na maila przewodniczącego oraz na mail kontaktowy koła.

Do bazy kół naukowych na stronie będziemy wpisywać tylko mail kontaktowy do koła, chyba, że zaznaczycie, że zgadzacie się na wpisanie Waszego prywatnego.

Do aktualizacji są zobowiązani Przedstawiciele wszystkich Kół działających na terenie WUM, zarówno kontynuujących swoją pracę naukową, jak i nowo zarejestrowanych.