Biuro STN 
Dom Medyka @ ul. Oczki 1a
w przyziemiu [-1] [ koniec korytarza ].

Dyżury odbywają się:

w poniedziałki w godzinach 14:00-15:00
Małgorzata Pawłowska, Magdalena Czerwińska

w czwartki w godzinach 14:00-15:00
Łukasz Rowicki, Jacek Dziedziak
(poza dniami wolnymi od zajęć na WUM)

Zapraszamy !
AKTUALNOŚCI

Dofinansowania do wyjazdów na konferencje - maj 2017

W dniach 22-26 maja 2017 prosimy o składanie dokumentów dotyczących dofinansowania do wyjazdów na konferecje do p. Macieja Kaszyńskiego, pok. 238 CD

MINIGRANTY 2017 - Załącznik 7 - Potwierdzenie członkostwa w STN

Termin zgłaszania wniosków zbliża się wielkimi krokami, a tymczasem możecie już zdobyć Załącznik 7 - potwierdzenie członkostwa w STN!


Wystarczy przesłać na adres minigranty@wum.edu.pl maila o temacie "ZAL7 IMIĘ NAZWISKO" zawierającego dane:
1. imiona i nazwiska wykonawców projektu
2. tytuł pracy
3. nazwa i numer jednostki, przy której wykonywany będzie minigrant
4. nazwa SKN


Sprawdzimy członkostwo w bazie kół i odeślemy podpisany załącznik! :)

Minigranty 2017

UWAGA: dostępna jest już instrukcja oraz prezentacja ze spotkania :)

Nowa witryna internetowa STN

Drodzy Koledzy i Koleżanki,

W najbliższym czasie zostanie uruchomiona nowa witryna internetowa Studenckiego Towarzystwa Naukowego WUM. Na stronie będzie umieszczona w pełni profesjonalna baza Kół Naukowych działających na naszej Uczelni wraz z podstronami poszczególnych SKN-ów. W związku z tym oraz zgodnie z informacjami podawanymi na spotkaniu z przewodniczącymi Studenckich Kół Naukowych, które odbyło się 21.11.2016r. prosimy Was o przesłanie plików które będziemy mogli umieścić na wyżej wymienionych podstronach:
- logo SKN - co najmniej 500x500 px, format jpg.;
- zdjęcia (np. członków Koła, z warsztatów, spotkań etc.) – szerokość co najmniej 800 px, format jpg.;
- krótki tekst opisujący działalność SKN;
- opcjonalnie filmik SKN (działalność SKN, warsztaty) – link do youtube.

Prosimy o przesłanie powyższych plików do dnia 31 stycznia 2017 na mail stn@wum.edu.pl; w tytule maila powinna znaleźć się nazwa koła. Poniżej przedstawiamy zdjęcie przedstawiające przykładową stronę Koła na naszej przyszłej witrynie internetowej. Na stronie przedstawiającej dany SKN nie będą publikowane prywatne maile i numery telefonów przewodniczących.

Spotkanie Przewodniczących Kół Naukowych WUM

Koleżanki i Koledzy!

Podniżej przedstawiamy zaktualizowaną prezentację ze spotkania. Serdecznie prosimy wszystkich zainteresowanych o zapoznanie się ze zmianami.

W nawiązaniu do pytania o termin decyzji dofinansowania obozów naukowych:
Decyzja zostanie ogłoszona na przełomie grudnia/stycznia, o wysokości dofinansowania będzie można dowiadywac się osobiście u pani Beaty Jadackiej (Rektorat pokój 217), a środki zostaną wydane dopiero po dostarczeniu wszystkich przewidzianych przez regulamin dokumentów do Działu Rekrutacji i Organizacji Kształcenia (Rektorat pokój 217).

Baza Studenckich Kół Naukowych 2016/2017

Koleżanki i Koledzy,

z przyjemnością prezentujemy aktualną na dzień 5 listopada Bazę Studenckich Kół Naukowych naszej uczelni. Zawiera ona m. in. takie informacje jak wykaz wszystkich działających na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym kół, kontakt mailowy, stronę internetową czy oobecność koła na facebooku, a także dane obecnych przedowdniczących i opiekunów. Serdecznie zapraszamy do korzystania z bazy!