Studenckie Koła Naukowe - Hematologia i Onkologia

Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny, ul. Banacha 1a ul. W.K. Roentgena 5