Wyjazdy naukowe - dofinansowania

Dofinansowanie wyjazdów naukowych

Studenckie Towarzystwo Naukowe dofinansowuje wyjazdy na konferencje naukowe, zarówno krajowe, jak i zagraniczne dla uczestników prezentujących swoje prace. Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem wsparca finansowego prosimy o zapoznanie się z regulaminem.

Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie wyjazdu naukowego uprzejmie prosimy o kontakt z koordynatorką ds. wyjazdów naukowych – Kingą Szczepaniak: kinga.sz14@gmail.com


Regulamin przyznawania dofinansowań wyjazdów 2017/2018

Wniosek o zawarcie umowy

Umowa na wykonanie zadania

Wzór wypełnionego wniosku