Mini-granty studenckie

Mini-granty studenckie na rok 2019 nie zostały przyznane z powodu braku środków. Możliwość przyznania grantów na rok 2020 nie została jeszcze określona.

Mini-granty studenckie są co roku przyznawane studentom Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Kwota grantu może wynosić do 10 000zł. Projekty realizowane są w grupach złożonych z opiekuna oraz jednego lub dwóch studentów. Prowadzenie badań już w trakcie studiów pozwala zdobyć wiedzę i umiejętności przydatne w późniejszej pracy naukowej.

Ubieganie się o mini-grant nie jest trudne, wystarczy – po zapoznaniu się z instrukcją składania wniosku oraz regulaminem – uzupełnić i złożyć wniosek z wymaganymi dokumentami.

Jeżeli macie pytania lub wątpliwości prosimy o kontakt na adres mailowy: minigranty@wum.edu.pl. Członkiem zarządu, odpowiedzialnym za przyjmowanie i weryfikowanie wniosków jest Maciej Kostewicz.

Gorąco zachęcamy wszystkich do przesyłania wniosków. Mamy nadzieję, że przyznane mini-granty przyczynią się do rozwoju nauki!


Prezentacja ze spotkania 2018

Regulamin - Minigranty 2018

Instrukcja składania wniosku

Załączniki do wniosku i regulaminu minigrantów

Sugestie i uwagi

Wykaz czasopism - część A

Wykaz czasopism - część B

Lista przyznanych minigrantów w roku 2018

Archiwum:

Lista przyznanych minigrantów w roku 2017

Regulamin poprzedniej edycji mini-grantów

Załączniki do regulaminu poprzedniej edycji mini-grantów