Studenckie Nefrologiczne Koło Naukowe

Wojskowy Instytut Medyczny

Choroby wewnętrzne, Nefrologia

Prof. dr hab. Stanisław Niemczyk

Weronika Lea Śliwińska

skn.nefrologia@gmail.com

www facebook