Studenckie Koło Naukowe Pediatrii

Wojskowy Instytut Medyczny

Pediatria, Nefrologia, Alergologia

Dr n. med. Agata Wawrzyniak

Agnieszka Gościńska

sknpediatria.@gmail.com