Studenckie Koło Diabetologii Wieku Rozwojowego

II Katedra Pediatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Pediatria, Diabetologia

prof. dr hab. n. med. Agnieszka Szypowska

Barbara Majewska

kolodiabetologiczne@gmail.com

facebook

Koło Diabetologii Wieku Rozwojowego działa od 2013 roku przy Klinice Pediatrii Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie. Opiekunem Koła jest dr n. med. Anna Ramotowska.
Członkowie Koła mają możliwość pogłębiania swojej wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu diabetologii dziecięcej. Studenci są zachęcani do aktywnego udziału w spotkaniach, np. poprzez prezentowanie ciekawych przypadków klinicznych. Spotkania odbywają się raz w miesiącu w czwartki o 14:30, w sali seminaryjnej Kliniki.

Dzięki uprzejmości kierownictwa Kliniki mamy możliwość brać w dyżurach na oddziale oraz na izbie przyjęć.

Członkowie naszego Koła mają także okazję do włączenia się w liczne projekty naukowe realizowane we współpracy z Kliniką. Studenci prezentujący swe prace odnoszą sukcesy na konferencjach naukowych zarówno w kraju jak i za granicą, a ich artykuły są publikowane w prasie naukowej.
Organizujemy także liczne warsztaty i konferencje mające na celu przybliżenie pacjentom i studentom najnowszych osiągnięć w dziedzinie diabetologii. Współpracujemy również z Warszawską Akademią Pediatrii oraz Akademią Endokrynologii i Chorób Metabolicznych. Wraz z uczniami XXXIII Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Warszawie współtworzymy Akademię Diabetologii, której zadaniem jest poszerzanie wiedzy młodzieży licealnej na temat cukrzycy oraz chorób jej towarzyszących.
W okresie wakacji organizujemy obozy naukowe połączone z koloniami dla dzieci z cukrzycą typu 1. Podczas wyjazdu studenci mają możliwość praktycznie zobaczyć i zrozumieć jak wygląda codzienne życie małego pacjenta z cukrzycą.
Więcej informacji na stronie: https://www.facebook.com/kolodiabetologiwum/
Serdecznie zapraszamy do udziału w pracach Koła!