Studenckie Internistyczne Koło Naukowe prof. Jacka Imieli

Zakład Pielęgniarstwa Społecznego

Choroby wewnętrzne

Prof. dr hab. Jacek Imiela

Zuzanna Śmiech

siknwm@gmail.com

facebook

Jesteśmy jednym z najstarszych kół naukowych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Naszą działalność wiążemy z Profesorem Jackiem Imielą, wieloletnim Konsultantem Krajowym w dziedzinie chorób wewnętrznych i prezesem Towarzystwa Internistów Polskich. Na początku Koło działało przy Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie. Obecnie spotkania z pacjentami przybywającymi do nas z całej Polski odbywają się w Zakładzie Pielęgniarstwa Społecznego WUM przy ul. Ciołka 27. Na spotkaniach pod okiem Profesora doskonalimy technikę przeprowadzania wywiadu internistycznego i poznajemy tajniki diagnostyki i leczenia chorób zarówno rzadkich, jak i powszechnie dotykających populację naszego kraju.
Od kilku lat organizujemy Konferencję "Medycyna dla Sąsiada", która niezmiennie cieszy się ogromnym zainteresowaniem studentów i młodych lekarzy.
Oprócz Konferencji organizujemy Internetowy Konkurs Internistyczny, podczas którego studenci z całego świata rozwiązują wielospecjalistyczne zagadki medyczne przygotowane przez członków naszego Koła.

Instagram: @sikn_prof_imieli