SPEKTRUM

Katedra Chemii Analitycznej i Biomateriałów

dr hab. n. farm. inż. Marcin Sobczak

Filip Charuk

marcin.sobczak@wum.edu.pl

www