SKN WISTAR

Zakład Farmakodynamiki

Farmakologia

dr hab. Patrycja Kleczkowska

Bartłomiej Bączek

bartbac@interia.pl

SKN Wistar jest Kołem Naukowym zrzeszającym studentów Farmacji, którzy chcą rozwijać swoją wiedzę farmakologiczna i farmakodynamiczną, a także zdobyć doświadczenie w pracy laboratoryjnej oraz w przeprowadzaniu badań przedklinicznych.