SKN Urologii przy Katedrze i Klinice Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej

Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus

Urologia

Dr n. med. Sławomir Poletajew

Łukasz Mielczarek

skn.urologii@gmail.com

www facebook