SKN Urologii przy Katedrze i Klinice Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej

Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus

Urologia

Dr n. med. Bartosz Dybowski

Weronika Kozaczewska

skn.urologii@gmail.com

www