SKN Urologii

Klinika Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej

Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus – UCK WUM
ul. Lindleya 4, 02-005 Warszawa

Urologia

dr n. med Łukasz Zapała

Karolina Garbas

skn.urologii@gmail.com

facebook