SKN Ultrasonografii Neonatologicznej-NeoS

Klinika Neonatologii i Intensuwnej Terapii Noworodka Szpitala Klinicznego im. ks. Anny Mazowieckiej

Neonatologia, Ultrasonografia

dr n. med. Renata Bokiniec

Anna Sobowska - Strzeszkowska

neosskn@gmail.com

Studenckie Koło Naukowe Ultrasonografii Neonatologicznej – NeoS przy Klinice Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka Szpitala Klinicznego im. ks. Anny Mazowieckiej przy ulicy Karowej w Warszawie umożliwia członkom zdobycie i utrwalanie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu wykorzystania ultrasonografii w neonatologii. Główny nacisk położony jest na ćwiczenia praktyczne z aparatem USG przy pacjentach. Dodatkowo Koło będzie umożliwiało prowadzenie prac badawczych i prezentacji ich wyników na forum Koła, jak również na kongresach studenckich i lekarskich.