SKN Terapii Wodnych i Telemedycyny

Studia (lok. ZIAM)

Fizjoterapia, Telemedycyna

mgr Bożena Glinkowska

Elwira Piechnik

skn.twit@gmail.com

facebook