SKN Stomatologii Zintegrowanej

Zaklad Stomatologii Zintegrowanej

Stomatologia

Dr n. med. Katarzyna Brus - Sawczuk

Bartosz Skowronek

sknstomatologiizintegrowanej@gmail.com

facebook
Ideą stomatologii zintegrowanej jest nie tylko interdyscyplinarne leczenie pacjenta w aspekcie stomatologicznym, uwzględniające jego potrzeby chirurgiczne, periodontologiczne, protetyczne oraz z zakresu stomatologii zachowawczej i endodoncji, ale także kontrola i eliminowanie chorób ogólnoustrojowych, które wywierają negatywny wpływ na stan zębów i przyzębia.

Pod opieką dr n. med. Katarzyny Brus-Sawczuk oraz we współpracy z lekarzami stomatologami innych specjalizacji i lekarzami medycyny ogólnej studenci działający w Kole Stomatologii Zintegrowanej prowadzą różnorodne badania naukowe przedstawiane następnie na ogólnopolskich oraz międzynarodowych kongresach stomatologicznych a także publikowane w uznanych czasopismach stomatologicznych. Organizowane dla członków Koła Stomatologii Zintegrowanej oraz innych zainteresowanych studentów wykłady autorytetów z wielu dziedzin stomatologii, kursy praktyczne obsługi przyrządów stomatologicznych oraz konkursy dla studentów np. Endodoncja i Estetyka pozwalają na poszerzanie wiedzy oraz zdobywanie umiejętności nierzadko przekraczających ramy podstawowego programu nauczania.