SKN Stomatologii Dziecięcej

Zakład Stomatologii Dziecięcej

Stomatologia dziecięca

Dr n. med. Anna Turska - Szybka

Maria Prokopczyk

pedodoncja@wum.edu.pl

facebook

Studenckie Koło Naukowe Stomatologii Dziecięcej mieści się w Uniwersyteckim Centrum Stomatologii CMWUM zrzeszając studentów – pasjonatów pedodoncji. W ramach pracy w Kole młodzi adepci sztuki mają możliwość poszerzania swojej wiedzy oraz doskonalenia umiejętności praktycznych. SKN zapewnia im przestrzeń do rozwoju, prowadzenia badań, tworzenia prac naukowych oraz publikacji w przodujących czasopismach w dziedzinie pedodoncji. Koło wraz z partnerskimi firmami organizuje również warsztaty praktyczne dotyczące odbudów zębów czy innych klinicznych zagadnień stomatologicznych.


Jeśli ciekawią Cię tajniki sztuki stomatologii a zwłaszcza stomatologii dziecięcej już dziś napisz do nas i zacznij swoją naukową przygodę.