SKN SFEROCYT

Szpital Pediatryczny

Pediatria, Onkologia i hematologia

dr n. med. Katarzyna Pawelec

Magdalena Misztal

sknsferocyt@gmail.com

www facebook

SKN "Sferocyt" jest aktywnie działającym kołem skupiającym pasjonatów pediatrii, a w szczególności onkologii i hematologii dziecięcej. Swoim członkom oferuje m.in.:

●zdobywanie wiedzy teoretycznej na spotkaniach tematycznych,

●doskonalenie umiejętności praktycznych podczas dyżurów na oddziale,

●pisanie prac naukowych,

●przygotowywanie prezentacji na konferencje studenckie,

●organizację cyklicznej konferencji "Wytrop nowotwór",

●współorganizację konferencji "Pediatria jakiej nie znacie",

●organizację warsztatów na WIMC i podczas innych studenckich konferencji

●udział w wakacyjnych obozach naukowych w różnych miastach Polski!