SKN Rytm Serca

Instytut Kardiologii

Kardiologia

Prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Katarzyna Biernacka

Katarzyna Dobrowiecka

kasia.dobrowiecka@gmail.com