SKN Rehabilitacji Klinicznej i Biomechaniki

Szpital Bródnowski

Ortopedia i traumatologia, Fizjoterapia, Rehabilitacja, Biomechanika, Medycyna sportowa

mgr Magdalena Stolarczyk

Magdalena Gąsowska

sknrehklinicznej@gmail.com

Działalność SKN:

"Przedmiotem posiedzeń Koła jest omówienie i realizacja zagadnień z zakresu biomechaniki i fizjoterapii narządu ruchu w ortopedii, np.:

- analiza biomechanicznych parametrów ruchu,

- funkcjonalna ocena siły mięśniowej,

- terapia manualna i techniki powięziowe,

- kinesiotaping, PNF w ortopedii

- wybrane zagadnienia z zakresu fizykoterapii w ortopedii i traumatologii.

W przyszłości powstaną sekcje, które będą zrzeszać osoby zainteresowane konkretnymi tematami oraz umożliwiały prowadzenie badań w danej dziedzinie. Członkowie Koła będą mieli możliwość prowadzenia badań klinicznych z wykorzystaniem specjalistycznej aparatury oraz przedstawienia uzyskanych wyników w formie prac licencjackich i magisterskich, publikacji oraz wystąpień na zjazdach i konferencjach o tematyce biomechanicznej, rehabilitacyjnej i ortopedycznej.