SKN „Punkreas” przy Klinice Chirurgii Gastroenterologicznej i Transplantologii CSK MSWiA

Szpital MSW (lok. Wołowska)

Chirurgia, Transplantologia, Gastroenterologia

lek. Michał Hampel

Michał Zielonka

skn.punkreas.msw@gmail.com

facebook

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych chirurgią do działalności w SKN Punkreas. Koło działa przy Klinice Chirurgii Gastroenterologicznej i Transplantologii szpitala MSWiA - jednej z najlepszej klinik w Polsce odgrywającej pierwsze skrzypce w przeprowadzaniu operacji Whipple'a, przeszczepień trzustki oraz nerek. Wykonywane są również inne zabiegi z zakresu chirurgii ogólnej i onkologicznej. Gwarantujemy różnorodną tematykę spotkań, aktywny udział w dyżurach oraz warsztatach szycia chirurgicznego, USG i symulacji medycznych, zachęcamy także do pracy naukowej.