SKN Psychiatrii Ambulatoryjnej przy NZOZ Centrum Terapii DIALOG

NZOZ Centrum Terapii DIALOG

Psychiatria

lek. Magdalena Flaga-Łuczkiewicz, lek. Anna Nowak

Jakub Andryańczyk

skn@terapiadialog.pl

facebook

Psychiatria bardzo praktyczna; fascynująca choć codzienna; nie szpitalna, a z życia wzięta. Nie teoretyzujemy, uczymy się w działaniu!