SKN przy Zakładzie Transplantologii i Centralnym Banku Tkanek

Zakład Transplantologii i Centralny Bank Tkanek

Transplantologia

dr n.med Grzegorz Gut

grzegorz.gut@wum.edu.pl

Prowadzimy badania naukowe z zakresu bankowania tkanek, przeszczepów biostatycznych, inżynierii tkankowej, rekonstrukcji trójwymiarowych, materiałów osteoindukcyjnych.