SKN przy Zakładzie Mikrobiologii Farmaceutycznej

Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej

Mikrobiologia

dr hab. n. farm. Agnieszka E. Laudy

Marta Anasiewicz

zmf@wum.edu.pl

www