SKN przy Zakładzie Immunopatologii Chorób Zakaźnych i Pasożytniczych

I WL (lok. Pawińskiego)

Choroby zakaźne

Dr n. med. Kamila Caraballo Cortes

skn_immunopatologia@wp.pl

www