SKN przy Zakładzie Immunologii, Biochemii i Żywienia WNoZ

WNoZ

Immunologia

Dr hab. Barbara-Joanna Bałan

Marta Stelmasiak

zibiz.kolo@gmail.com

www

Na spotkaniach koła naukowego studenci wygłaszają prezentacje z zakresu immunologii i immunomodulacji w leczeniu żywieniowym. Omawiane są przypadki kliniczne związane z tą tematyką. Na każdym spotkaniu koła odbywa się wykład dotyczący funkcjonowania układu odpornościowego w zdrowiu i chorobie u pacjentów z prawidłowym, niedostatecznym lub nadmiernym stanem odżywienia. Wykłady prowadzone są przez pracowników oraz doktorantów Zakładu Immunologii, Biochemii i Żywienia. Na spotkaniach koła naukowego przygotowywane są również postery lub krótkie doniesienia zjazdowe na konferencje naukowe dotyczące immunologii lub dietetyki.