SKN przy Zakładzie Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej

I WL (lok. Pawińskiego)

Fizjologia

Dr hab. n. med. Kaja Kasarełło

Marcin Kuna

sknfizjologia@wum.edu.pl

www


Pracownia Biologii Molekularnej


Student SKN Paweł Smykiewicz na konferencji Physiology 2016 w Dublinie


Studentka SKN Agnieszka Segiet (przewodnicząca SKN od roku akademickiego 2016/2017) na konferencji Physiology 2016 w Dublinie


Pracownia Mikroskopii KonfokalnejPracownia Fizjologii i Patologii Układu Krążenia


Sala Operacyjna


Pracownia Hemodynamiczna


Pracownia Badań Behawioralnych


Szanowni Państwo,

Wszystkich zainteresowanych fizjologią i patofizjologią serdecznie zapraszamy do pracy w Studenckim Kole Naukowym (SKN), działającym przy Zakładzie Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej w Laboratorium Centrum Badań Przedklinicznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Praca w SKN ma charakter zespołowy – jako członkowie Koła studenci biorą aktywny udział w pracy eksperymentalnej, analizie uzyskanych wyników oraz przygotowywaniu publikacji naukowych.

Tematyka realizowanych projektów obejmuje głównie badania podstawowe z zakresu kardiologii i neurologii. Badania doświadczalne prowadzone są na modelach zwierzęcych, m. in. na szczurzych modelach niewydolności serca, kardiomiopatii Takotsubo, nadciśnienia tętniczego, otyłości i stwardnienia rozsianego. W Zakładzie Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej mieści się Pracownia Biologii Molekularnej, Mikroskopii Konfokalnej, Badań Behawioralnych, Badań Hemodynamicznych oraz Sala Operacyjna. Dodatkowo w Zakładzie mieści się Pracownia Fizjologii i Patologii Układu Krążenia powstała we współpracy z I Kliniką i Katedrą Kardiochirurgii, gdzie prowadzone są badania kliniczne.

Członkowie Koła uczestniczą również w posiedzeniach naukowych Zakładu oraz Koła, przygotowują referaty z zakresu najnowszych osiągnięć fizjologii, a także w ramach wolontariatu pomagają w prowadzeniu zajęć dydaktycznych.

Efektem pracy studentów są liczne wystąpienia konferencyjne, zrealizowane granty i publikacje naukowe. Osiągnięcia studentów SKN w roku akademickim 2015/2016 to m.in. Diamentowy Grant MNiSW oraz 3 mini-granty WUM, 5 publikacji w czasopismach o zasięgu międzynarodowym i 11 wystąpień na konferencjach naukowych polskich i międzynarodowych. Jest nam również niezwykle miło poinformować, że SKN przy Zakładzie Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej zajęło 15. miejsce w Rankingu Kół Naukowych WUM 2015/2016!

Warunkiem wstąpienia do Koła jest zaliczenie egzaminu z fizjologii z elementami patofizjologii z co najmniej oceną dobrą.

Kierownik Zakładu Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej

Prof. dr hab. n. med. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska

Opiekun SKN

Dr n. med. Kaja Kasarełło

Przewodnicząca SKN

Agnieszka Segiet