SKN przy Oddziale Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Onkologicznej w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie

Szpital w Międzylesiu

Chirurgia

Dr hab. n. med. Radosław Kowalewski

Mateusz Kaczmarski

skn.chirurgia.mssw@gmail.com

facebook