SKN przy Klinice Neurochirurgii Szpitala na Banacha

SPCSK na Banacha

Neurochirurgia

dr n. med. Tomasz Dziedzic

Mateusz Jeżewski

sknneurochirurgia.wum@gmail.com

www facebook

Witamy na stronie SKN przy Klinice Neurochirurgii Szpitala na Banacha!

SKN działa przy Klinice Neurochirurgii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego mieszczącej się w Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalu Klinicznym przy ul. Banacha 1a.

Opiekunem SKN jest dr n. med. Tomasz Dziedzic.

Na działalność SKN składają się:

1) Spotkania, w trakcie których zaproszeni goście i członkowie SKN prezentują zagadnienia z zakresu neurochirurgii i pokrewnych dziedzin.
2) Udział w pracy Kliniki poprzez udział w obchodach i odprawach lekarskich, obserwowanie planowych zabiegów na bloku operacyjnym oraz aktywny udział w dyżurze neurochirurgicznym, towarzyszenie lekarzom dyżurnym przy badaniu chorych, konsultacjach i zabiegach operacyjnych w nagłych przypadkach.
3) Prace naukowe, w których tworzeniu członkowie SKN uczestniczą wspólnie z pracownikami Kliniki, a ich efekty są publikowane na łamach czasopism medycznych oraz prezentowane w czasie ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji studenckich, m. in. Warsaw International Medical Congress.
4) Obóz naukowo-szkoleniowy odbywający się co rok na początku lipca w Oddziale Klinicznym Neurochirurgicznym i innych Oddziałach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie.

5) Organizacja Interdyscyplinarnej Konferencji Chrirugii Głowy i Szyi Heads Up, której pierwsza edycja dzięki licznym wykładom eksperckim, wysokiemu poziomowi prac i warsztatom umiejętności praktycznych w 2016 roku przyciągnęła liczne grono studentów z całej Polski.

Serdecznie zapraszamy do udziału w pracach Koła!